• icon+903842131890
  • iconinfo@nevsehirsmmmo.org.tr
  • icon+903842131890

Vergide Ayrımcılık Kabul Edilemez!

Vergide Ayrımcılık Kabul Edilemez!

          Bazı avukatlık hizmetlerinde K.D.V oranının % 18 den % 8 e düşürülmesiyle ilgili  vergide ayrımcılık yapılmasının kabul edilemeyeceğini ve  bu ayrımcılığın bir an önce ortadan kaldırılarak eşitliğin sağlanmasının daha doğru olacağı inancını taşıyorum.

          Devletin vergi gelirlerinin toplanmasında, her alandaki dijital dönüşümün sağlanmasında ve mali politikaların tabana yayılmasında en önemli ve en ağır görevleri yerine getiren mali müşavirlerin yıllardır dile getirdikleri KDV sorununun çözümü için herhangi bir düzenleme yapılmaz iken, 2 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 1594 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bazı avukatlık faaliyetlerinde katma değer vergisi oranları yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesi camiamızda tepkilere neden olmuş, karar muhasebe meslek mensupları başta olmak üzere tüm serbest meslek erbapları tarafından, bir meslek grubuna yönelik ayrımcı bir yaklaşım olarak değerlendirilmiştir.

       Serbest meslek gelirleri üzerindeki vergi yükü sadece avukatların değil tüm serbest meslek erbabının sorunudur.   Yüksek KDV oranı sorunun çözülmesi gerektiği konusunda hemen hemen tüm serbest meslek erbabları hemfikirdir. Dolayısıyla bir düzenleme yapılacaksa bu düzenlemenin daha önce turizmde ve tekstilde yapıldığı gibi tüm serbest meslek faaliyetlerine yönelik yapılması gerekir.

       Ayrıca, KDV’nin serbest meslek hizmetlerinde tahakkuk esasından mutlaka tahsilat esasına bağlanması gerekir. Tahakkuk esasından, tahsilat esasına geçilmesi serbest meslek erbabının yükünü hafifletecektir. Serbest meslek mensuplarına önemli bir katkı sağlayacaktır. Talebimiz ve beklentimiz, tüm serbest meslek faaliyetlerinde KDV oranının uygulanabilir makul seviyeye indirilmesi ve tahsilat esasına bağlanarak, ayrımcılığın ortadan kaldırılmasıdır

Şerafettin ARSLAN

Nevşehir SMMM

Odası Başkanı