2019 YILI DEFTER TASDİK VE DEFTER BEYAN SİSTEMİ ÜCRETLERİ

 

2019  YILI DEFTER TASTİK VE DEFTER BEYAN SİSTEMİ ÜCRETLERİ

 

      Odamız Danışma meclisinin 09.11.2018 tarihinde yapışmış olduğu toplantında  , 2019 yılında kullanılacak ticari defterler, noter masrafları, 2019 yılına ait kırtasiye, damga vergisi ve diğer masraflar için mükelleflerinizden tahsil edilecek asgari defter tasdik ve diğer giderler hakkında aşağıdaki tavsiye niteliğindeki karar alınmıştır.  

 

1.    İSLETME DEFTERİ  BEYANI              :     300,00.-TL

        İşletme defteri defter beyan giderleri ve 2019 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs.

 

2.    BİLANÇO USULÜ DEFTER                  :   1000,00.-TL

       Yevmiye defteri, Defteri kebir, Envanter defteri noter tasdik ücreti, 2019 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf ’ malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım, fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs

 

3.    SERMAYE ŞİRKETLERİ                      :   1300,00.-TL

       Yevmiye defteri, Defteri kebir, Envanter defteri, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere defteri, Karar defteri noter tasdik ücreti 2019 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf ’ malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım, fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs

 

    Not : Ticaret Sicil Tasdikname bedelleri tabloda gösterilen rakamlara dâhil olmayıp ayrıca tahsil edilecektir. Değişiklik olmadığı taktirde hazırda bulunan Ticaret Sicil Tasdiknameleri geçerliliğini koruyacaktır.