2018 - 1 DÖNEM BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

BİLİRKİŞİLİK YAPMAK İSTEYEN MESLEK MENSUPLARININ  DİKKATİNE !

 

      6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında 03.08.2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bilirkişilik Yönetmeliği” hükümlerine göre, adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ alma ve sertifika sahibi olma şartı getirilmiştir.

 

      Bilir kişilik temel eğitimi, 5 yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler tarafından alınacak olan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri kapsayacak bir eğitim programıdır,Program 18 saati teorik, 6 saati uygulama eğitimini olmak üzere 24 saatlik bir eğitimi kapsamaktadır.

 

       Bilir kişilik temel eğitim;  programını tamamlayanlara, temel eğitimi tamamladıklarına ilişkin sertifika verilecek ve sertifika sahibi olanlar, kendi bölgelerindeki Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıkları tarafından yapılan ilandaki diğer şartları da taşımaları halinde, bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

 

       Bilir kişilik temel eğitim programına katılmayanlar bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunamayacaklardır.

      Bilirkişilik yapmak isteyen meslek mensuplarına 2018/1 dönem eğitim ücretleri;

      Muhasebe Melsek mensupları için 550,00.-TL

      Muhasebe Meslek Mensubu Olmayanlar içinse  725,00.-TL olarak belirlenmiştir.

 

        Beş yıl mesleki kıdem kazanmış meslek mensupları ve diğer meslek erbabı kişilerden,  odamızda yapılacak olan bu eğitime katılmak isteyenler, eğitim ücretlerini; http://bilirkisilik.tesmer.org.tr adresi üzerinden yapacakları başvuru sırasında kredi kartı ile on-line olarak ödeye bilecekleri gibi Türkiye İş Bankası Ankara Dikmen Şubesi 4248-0891524 (IBAN No: TR07 0006 4000 0014 2480 8915 24) nolu hesabına da ödeyebileceklerdir. Ödemenin banka hesabına yapılması durumunda başvuru işlemi ödemenin yapılmasını takiben bir iş günü sonra yapılabilecektir.

        İzin alınan yerler için eğitim planlamalarının yapıla bilmesi ve 2018 yılı Bilir Kişilik listesine kayıt hususu dikkate alınarak, Bilirkişilik Temel Eğitimi için 2018/1 dönemi başvuruları 23 MART 2018

Cuma günü mesai bitimine kadar portal üzerinden kabul edilecektir.

        2018/1 döneminden sonraki dönemler için başvuru takvimi ayrıca açıklanacaktır.

        Bilir kişilik yapmak isteyen meslek mensupları TÜRMOB tarafından verilecek ve odamızda yapılacak olan BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ' ne katılımları yararlarına olacaktır.

        Bilir kişilik yapmak isteyen meslek mensuplarının ; http://bilirkisilik.tesmer.org.tr adresi üzerinden 16 MART 2018 Cuma günü mesai saati bitimine kadar  kayıtlarını yapmaları gerekmektedir.

        Bilir kişilik temel eğitimine kayıt yaptıranlara bilir kişilik eğitim takvimi ayrıca bildirilecektir.

        01.01.2018 tarihinden sonra bilir kişilik yapmak isteyen meslek mensuplarının beş yıllık mesleki kıdemlerinin olmaları  ve bilir kişilik temel eğitimi almış olmaları şarttır

        Önceden  alınana bilir kişilik sertifikaları 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli sayılmayacaktır.

         İlgililerine duyurulur.

  

 NEVŞEHİR SMMM ODASI BAŞKANI

 Şerafettin ARSLAN