Ünvan Değişikliği

• TÜRMOB Sınav Sonuç Belgesi
• Banka Dekontu 545,00-TL TÜRMOB
• Vergi Dairesine yatırılacak 517,50- TL makbuzu
• 8 Adet Resim
• SM Ruhsat aslı
• Büro Tescil Belgesi Aslı (varsa)
• Diploma fotokopisi
• SM üye kimliği ve Mühür
• Oda'ya bulunan aidat borçlarının yatırılması
• SMMM Ruhsat Başvuru Form
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Piyasa Bilgileri

altın

Hava Durumu